iletişim

9 Mayıs 2011 Pazartesi

Diyarbakırlı Tahsinin bir eseri

Önemli Deniz Resamları

Süvari Mülazımı Ressam İhsan
Bahriyeli İsamil Hakkı
Diyarbakırlı Tahsin
Rıfat Erkman
Cevat Göktengiz
Şevket Dağ
Şanlı Cemal

Deniz Ressamları

Deniz müzesinin kurulmasıyla ressamların bu konuya olan ilgileri artar ve bir çok deniz manzaralı resimler yapılır. Kaynaklarda  deniz konusuna kararlı olan ve bunu yaşamı boyunca koruyan ilk Türk ressamının Emin Baba olduğu belirlenmiştir.

Kadın Ressamlarımız

Şükriye Dikmen
Aliye Berger
Sabiha Bozcalı
Hale Asaf
Firümet Tektaş
Mihri Müşfik
Eren Eyüpoğlu
Nazlı Ecevit
Fahrenisa Zeyd

SANAY-İ NEFİSE MEKTEBİ

Osman Hamdi beyin öncülüğünde Sanay-i Nefise Mektebi kurulmuştur. hemen ardından  kadınlarında resim eğitimi almaları için İnas Sanay-i  Nefise mektebi kurulmuştur. Sanay-i  Nefise mektebi bugünkü  Mimar Sinan Üniversitesidir. Sanay-i Nefise mektebi ilk güzel sanatlar akademisidir.

8 Mayıs 2011 Pazar

Yurtdışında Öğrenim Gören Asker Ressamlar

Mühendishane ve Harbiye okullarının en eski mezunlarından
 Ferik İbrahim Paşa
 Ferik Tevfik Paşa
 Hüsnü Yusuf
 Şeker Ahmet Paşa
 Süleyman Seyit
 Hüseyin Zekai Paşa
 Osman Nuri Paşa
Diğer Asker Ressamlar
 Mustafa Nuri Paşa
 Ali Arif Bey
 Halil Paşa
 İsmail Hakkı
 Bahriyeli  Hoca Ali Rıza

6 Mayıs 2011 Cuma

Bilinen İlk Asker Ressamlar

Beşiktaşlı Tevfik
Gritli  Hüseyin
Karagümrükçü Hüseyin
Mirliva Osman Nuri
Servili Ahmet Emin
Piyade Kaymakamı Ahmet Şekür
Üsküdarlı Osman
Bedri Kulları

ASKER RESSAMLAR

Osmanlı imparatorluğunda gelişen batılılaşma hareketinin hız kazanması ile yağlı boya resim sanatı ,Türk resim sanatı kapsamına alınmış ve yaygınlık kazanmıştır. devamlı toprak kaybetmesi ve süreklilik gösteren yenilgilerin sona ermesini isteyen Osmanlı sarayı  ilk önlem  olarak Askeri okullarda yenileştirme programına gitmiştir. bu amaca hizmet etmek için 3. Selim döneminde Mühendishane-i Berri Hümayun  kurulmuştur. 1793yılında kurulan okulda istihkam ve topçu sanayi yetiştirme eğitiminin yanında 1795 yılında ilk defa müfredata resim olarak resim dersi de eklenmiştir . Topografik çizimler ve arazi tanımak amacıyla yapılan resim eğitimi sırasında  gözü doğruyu görebilen yeteneği olan öğrenciler keşfedilmiştir. Bu öğrenciler özellikle  Yıldız Sarayı bahçesinde resimler yapmaya başlamıştır. 3. Selim döneminde kurulan bu okul resim sanatının ilk temsilcilerini yetiştirmiştir.
Osmanlıda yağlı boya portrelerini yaptıran ilk padişah Fatih Sultan Mehmet tir. Gentili Bellini ye profilden bir portresini yaptırmıştır. Ancak batı tarzı bu resim anlayışı (15.yy) o dönemde Osmanlı resim sanatında yayılamamıştır. Birçok nakkaş padişah  portreleri yapmıştır. Ancak bunlar kitap resmi ve minyatür anlayışında  gerçekleşmiştir. 3. Selim döneminde yaygınlaşan batı resim sanatı bünyesinde  3. Selim portresi  Londra da gravürleşmiştir.  Böylelikle ilk defa bir Osmanlı padişahının portresini çoğaltarak dağıttığı görülmektedir.
3.Selim den sonra 2. Mahmut 1826 yılında kendi portresini yaptırarak  Bab-ı Aliye  astırmıştır. portrelerinin yapılmasını sürdüren  2. Mahmut portrelerini devlet dairelerine de astırmıştır. Bunlada yetinmeyerek  tasvir-i  hümayun nişanı olarak hazırlattığı  madalyonları dağıtmıştır. 2. Mahmut döneminde  hız kazanan yenilikler içinde müslümanların elinde olan nakkaşlığın azınlıklarda açılması, ilk tiyatronun kurulması da sayılabilir. Bu dönemde kurulan 1834 tarihi mekteb-i fünun-u harbiye-i sahane de de  resim eğitimi verilmiştir. Askeri okulların yanında  yeni kurulan sivil okullarda da  resim dersine yer verilmeye başlanmıştır. Abdülaziz döneminde 1868 yılında açılan İstanbul Galatasaray sultenisi ve 1872 de açılan Darüşşafaka Lisesi bu okullardandır. Özellikle bu dönem sanatına  imza atan sanatçılar ilk eğitimine Darüşşafaklardan almışlardır. Bu sebepten Darüşşafaka güzel sanatlar eğitimini benimseyen kaliteli bir okul olmuştur.